FIRMAPROFIL & LIDT HISTORIE

For Jesper Ravnsgaard Jensen var det en drengedrøm, som gik i opfyldelse dengang i 1977, da han grundlagde sin virksomhed. Den dengang blot 24-årige maskinarbejder havde ganske vist allerede i 1974 indrettet et lille værksted hjemme hos forældrene, men da han i 1977 lod sig momsregistrere, startede eventyret for alvor.​

I starten bestod opgaverne i at producere og vedligeholde savværksmaskiner og støbeforme.Snart blev de fysiske rammer imidlertid for trange, så i 1978 byggede Jesper Ravnsgaard et kombineret værksted og bolig på Teglvænget. De arbejdsmæssige opgaver omfattede nu også elementer til brændeovne, servicearbejde og specialopgaver for flere fabrikker.

Da kraftvarmeværket blev bygget i 1980, kom Jesper Ravnsgaard i kontakt med nogle af de store entreprenørvirksomheder, - som han for øvrigt stadig arbejder sammen med. Og på denne måde blev vejen banet til et gedigent samarbejde med kraftværkssektoren og raffinaderier i alle de nordiske lande.

I 1984 var der atter blevet for lidt plads at boltre sig på, så nabogrunden blev erhvervet og der blev udvidet med 900m2. Denne udvidelse holdt frem til 1998, hvor man byggede ny administrationsbygning, tegnestue og kantine.

I 1997 anskaffedes de første CNC-maskiner til drejning, fræsning og skæring, og i 2001 føjede virksomheden en kranbil til transport og montage af produkterne til maskinparken.

I de forløbne år har Jesper Ravnsgaard ikke alene videreuddannet sig selv; virksomheden har fostret mange dygtige lærlinge - deriblandt en danmarksmester.​

​En pæn del af medarbejderne er tillige egne smedelærlinge, men medarbejderstaben tæller i dag også, udover dygtige smedesvende, industriteknikere, ingeniør og administrationspersonale.

Men kan eget personale ikke slå til, kan trækkes på en håndfuld tætte samarbejdspartnere.I jubilæumsåret 2002 var en del af de store opgaver for virksomheden rør- og konstruktionsarbejde på Herning Værket. I disse år bygges værket om fra gasfyring til fyring med flis.

Ravnsgaard Smede- og maskinværksted A/S har gennem årene haft utroligt mange spændende og forskelligartede arbejdsopgaver.​

Der kan f. eks. nævnes:

Rørarbejde til lyddæmpere, konstruktioner til betonindustrien, nybygning og vedligeholdelse af betonværker. Man har udviklet en serie helt unikke lyddæmperkassetter i AISI 316 til Masnedø Værket og AISI 910, 900 meter halmtransportrør fra blæser til kedel, designet, beregnet og monteret til Studstrup Værket. En anden type opgave har været udvikling og produktion af teleskopbånd til transportsektoren. Ravnsgaard udviklede i 1988 det helt specielle teleskoptransportbånd RM 1300, som er en udlæggertransportør for færdigbeton. Man har desuden konstrueret cementsiloer til byggesektoren med en kapacitet på 5000 t.

Hvad fremtiden byder er naturligvis svært at forudsige, men et er sikkert! - Arbejdsopgaver er der nok af!

​​Der er altid ting, der skal serviceres, underleverandørarbejde, der skal udføres. Jesper Ravnsgaard er til stadighed opmærksom på nye produktmuligheder, ligesom han sagtens kunne forestille sig, at udviklings- og konstruktionsafdelingen bliver udbygget i årene fremover. Men for at virksomheden kan udvikle sig, er det vigtigt til stadighed at bevare en god arbejdsplads med dygtige medarbejdere, et godt arbejdsklima og spændende ansvarsområder og arbejdsopgaver. Ravnsgaard Smede- og maskinværksted A/S dækker i dag et meget bredt område indenfor jernfaget, og de mange forskelligartede kundeopgaver har betydet, at virksomheden i dag kan tælle adskillige virksomheder på referencelisten. Blandt andre: Aalborg Portland, Skanska, Elsam/Tech-Wise, FLS Miljø, Tarco, ABB, Lind Maskiner, Valdemar Birns Jernstøberi, JAI samt en skare af trofaste lokale virksomheder.​

​Teglvænget 123 - 129​  |  7400 Herning  |  ravnsgaard@ravnsgaard.dk  |  Tlf: 96 26 51 00  |  Fax: 97 21 14 66  |  CVR: 28861737